Teknologi Pintar Menuntut Pengguna yang Lebih Pintar dalam Memanfaatkannya